• THƠ HẠNH VIẾT

    Thơ: TAU VỚI MI

    TAU VỚI MI Tau với mi quen nhau từ thuở bé Từ cái hồi còn trọ trẹ u ơ. Ba mi sang nói với mẹ t ri nờ: “Thằng cu con bé…lấy nhau vui biết mấy.” Mi có biết mỗi…

error: Content is protected !!