BẢN QUYỀN

Thông tin Bản quyền và Cộng tác

Toàn bộ nội dung các bài viết và hình ảnh của Blog (trừ nội dung và hình ảnh có trích dẫn nguồn) đều do tác giả trải nghiệm, chịu trách nhiệm về sáng tạo nội dung và thuộc bản quyền của tác giả – Hạnh Nguyễn.

Bạn đọc có thể chia sẻ bài viết bằng cách copy đường link gốc hoặc dùng tính năng “chia sẻ” của Blog.

image - BẢN QUYỀN

Đơn vị hoặc cá nhân nào muốn đăng lại bài viết, cần phải có sự đồng ý của mình, tránh việc các bài viết của mình sử dụng cho mục đích thương mại. Đồng thời nêu rõ tên Blog (hanhnguyen.de), tên tác giả (Hạnh Nguyễn) và kèm link gốc của bài viết.

Ví dụ:

“Nguồn: hanhnguyen.de
Tác giả: Hạnh Nguyễn
Link gốc bài viết: hanhnguyen.de/……”

Trừ trường hợp có sự đồng ý của tác giả, còn việc sao chép trên 30% nội dung bài viết hoặc đăng tải không dẫn nguồn là không được phép, cũng như đang vi phạm bản quyền bài viết.

Mọi vấn đề liên quan đến việc sao chép, sử dụng bài viết hoặc cộng tác … vui lòng liên hệ với mình qua e-mail: hanh@hanhnguyen.de

Hành động vì một cộng đồng mạng văn minh hơn! Xin cảm ơn!

Hạnh Nguyễn

19247931 471328556552493 7145725115532378807 n1 - BẢN QUYỀN