CHUYỆN BÉO, XẤU VÀ ĐẸP

Mấy hôm trước, con bé hỏi mình: “Em béo lắm hả chị? Em xấu lắm hả chị?” Xong nhìn mặt nó buồn thấy tội. Hỏi ra mới biết, một thằng dở hơi nào đó, nhắn tin nói chuyện với đứa bạn mà tụi mình quen, bảo nó “thù lù như con hà mã”. Thế thôi…

Read More
error: Content is protected !!