Thơ: TAU VỚI MI

TAU VỚI MI Tau với mi quen nhau từ thuở bé Từ cái hồi còn trọ trẹ u ơ. Ba mi sang nói với mẹ t ri nờ: “Thằng cu con bé…lấy nhau vui biết mấy.” Mi có biết mỗi lần nghe câu đấy Tau ghét lắm, ghét lắm lắm hay không?! Đồ cái thằng…

Read More
error: Content is protected !!