• THƠ HẠNH VIẾT

    Thơ: Ông Bà Em

    ÔNG BÀ EM Anh à, anh biết không? Bà kể em nghe chuyện mùa đông năm ấy. Bà gặp ông giữa cái rét run lẩy bẩy Mà ông cười, làm tim bà tan chảy… đó anh! Bà kể về những…

error: Content is protected !!