• THƠ HẠNH VIẾT

    Thơ: Bà nó à,

    Bài thơ mình viết vào năm 2015 để tặng ông bà mình. Nếu có thể sống cùng với người mình yêu thương đến lúc đầu bạc răng long thì cuộc đời này sẽ không còn gì nuối tiếc. Nhưng mà,…

error: Content is protected !!